หมวดหมู่: ซ่อมกรอบจอโน๊ตบุ๊ค

เปลี่ยนกรอบจอ เปลี่ยนจอ MSI PE60 2QE จอเสีย กรอบแตก บอดี้หัก บานพับแตก เปิดเครื่องไม่ได้ เปิดจอไม่ได้

รับเปลี่ยนกรอบจอ เปลี่ยนจอ MSI PE60 2QE จอเสีย กรอบแตก บอดี้หัก บานพับแตก เปิดเครื่องไม่ได้ เปิดจอไม่ได้ LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนกรอบจอ เปลี่ยนจอ MSI PE60 2QE จอเสีย กรอบแตก บอดี้หัก บานพับแตก เปิดเครื่องไม่ได้ เปิดจอไม่ได้ LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนกรอบจอ บอดี้จอ ACER Aspire VX15 VX5-591G กรอบจอแตก บานพับหัก บอดี้จอแตกอ้า

รับเปลี่ยนกรอบจอ บอดี้จอ ACER Aspire VX15 VX5-591G กรอบจอแตก บานพับหัก บอดี้จอแตกอ้า LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนกรอบจอ บอดี้จอ ACER Aspire VX15 VX5-591G กรอบจอแตก บานพับหัก บอดี้จอแตกอ้า LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนบานพับ ซ่อมกรอบจอ ACER E5-553G กรอบจอแตก บานพับหัก ต้องเปลี่ยนบานพับ พร้อมซ่อมกรอบจอ

รับเปลี่ยนบานพับ ซ่อมกรอบจอ ACER E5-553G กรอบจอแตก บานพับหัก ต้องเปลี่ยนบานพับ พร้อมซ่อมกรอบจอ LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนบานพับ ซ่อมกรอบจอ ACER E5-553G กรอบจอแตก บานพับหัก ต้องเปลี่ยนบานพับ พร้อมซ่อมกรอบจอ LINE @FREEDOMFIX

โทร
ไลน์
แผนที่