หมวดหมู่: เปลี่ยนคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เปลี่ยนคีย์บอร์ด LENOVO 320S 13 นิ้ว 320S-13IKB คีย์บอร์ดเสีย คีย์บอร์ดค้าง กดไม่ติด ปุ่มค้าง ปุ่มเสีย เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด LENOVO 320S 13 นิ้ว 320S-13IKB คีย์บอร์ดเสีย คีย์บอร์ดค้าง กดไม่ติด ปุ่มค้าง ปุ่มเสีย เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด LENOVO 320S 13 นิ้ว 320S-13IKB คีย์บอร์ดเสีย คีย์บอร์ดค้าง กดไม่ติด ปุ่มค้าง ปุ่มเสีย เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค เปลี่ยนคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค LENOVO Ideapd 510-15IKB ปุ่มเสียกดไม่ติด จอแตก จอเสีย จอร้าว

รับเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค เปลี่ยนคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค LENOVO Ideapd 510-15IKB ปุ่มเสียกดไม่ติด จอแตก จอเสีย จอร้าว LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GL63 8RE ปุ่มเสีย ปุ่มเสีย ปุ่มพัง คีย์บอร์ดพัง โดนน้ำ เปลี่ยนแป้นพิมพ์

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GL63 8RE ปุ่มเสีย ปุ่มเสีย ปุ่มพัง คีย์บอร์ดพัง โดนน้ำ เปลี่ยนแป้นพิมพ์ LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GL63 8RE ปุ่มเสีย ปุ่มเสีย ปุ่มพัง คีย์บอร์ดพัง โดนน้ำ เปลี่ยนแป้นพิมพ์ LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนคีบอร์ด โน๊ตบุ๊ค ASUS GL553 FX553 ปุ่มหลุด ปุ่มเสีย ปุ่มพัง ปุ่มกดไม่ติด เปลี่ยนแป้นใหม่ คีย์บอดโดนน้ำ

รับเปลี่ยนคีบอร์ด โน๊ตบุ๊ค ASUS GL553 FX553 ปุ่มหลุด ปุ่มเสีย ปุ่มพัง ปุ่มกดไม่ติด เปลี่ยนแป้นใหม่ คีย์บอดโดนน้ำ LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนคีบอร์ด โน๊ตบุ๊ค ASUS GL553 FX553 ปุ่มหลุด ปุ่มเสีย ปุ่มพัง ปุ่มกดไม่ติด เปลี่ยนแป้นใหม่ คีย์บอดโดนน้ำ LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GP62 GP62MVR 7RF Leopard Pro คีย์บอร์ดเสีย ปุ่มหลุด กดไม่ได้ กดไม่ติด คีย์บอร์ดพัง

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GP62 GP62MVR 7RF Leopard Pro คีย์บอร์ดเสีย ปุ่มหลุด กดไม่ได้ กดไม่ติด คีย์บอร์ดพัง LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GP62 GP62MVR 7RF Leopard Pro คีย์บอร์ดเสีย ปุ่มหลุด กดไม่ได้ กดไม่ติด คีย์บอร์ดพัง LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GS70 คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มพัง แป้นพิมพ์เสีย

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GS70 คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มพัง แป้นพิมพ์เสีย LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด MSI GS70 คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มพัง แป้นพิมพ์เสีย LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค ASUS N551J ปุ่มเสีย กดไม่ติด คีย์บอร์ดพัง ใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแป้นใหม่

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค ASUS N551J ปุ่มเสีย กดไม่ติด คีย์บอร์ดพัง ใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแป้นใหม่ LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค ASUS N551J ปุ่มเสีย กดไม่ติด คีย์บอร์ดพัง ใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแป้นใหม่ LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนคีย์บอร์ด ASUS X411U คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มพัง ปุ่มหลุด เปลี่ยนแป้นใหม่

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด ASUS X411U คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มพัง ปุ่มหลุด เปลี่ยนแป้นใหม่ LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด ASUS X411U คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มพัง ปุ่มหลุด เปลี่ยนแป้นใหม่ LINE @FREEDOMFIX

เปลี่ยนคีย์บอร์ด ASUS S551L คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มหลุด ปุ่มพัง ปุ่มกดไม่ติด เปลี่ยนแป้นใหม่

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด ASUS S551L คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มหลุด ปุ่มพัง ปุ่มกดไม่ติด เปลี่ยนแป้นใหม่ LINE @FREEDOMFIX

รับเปลี่ยนคีย์บอร์ด ASUS S551L คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ติด ปุ่มหลุด ปุ่มพัง ปุ่มกดไม่ติด เปลี่ยนแป้นใหม่ LINE @FREEDOMFIX

โทร
ไลน์
แผนที่